Legojuteri - grunden i företagets produktion

Företagets huvudverksamhet

I gjuteriet sker företagets huvudverksamhet. Produktionen består till största delen av legogjutning till svensk verkstadsindustri, detaljvikterna kan vara från något hekto upp till 2 ton. Företaget har också en del egna produkter såsom tillverkning av flänsade rördelar i segjärn.

Vi har också varit delaktiga i en del kulturminnesprojekt där vi bl.a. gjutit kyrkofönster, staket, soffgavlar, lyktstolpar och andra produkter för offentliga rummet.
Vi har även ett eget sortiment av ovanstående produkter. Se utsmyckningsgods.

I vår mekaniska verkstad kan vi åta oss bearbetning och målning vilket gör att kunden kan erhålla en färdig produkt.

Smältning och formning

Smältning sker i 2 st elugnar max gjutvikt är 3 ton. Kapaciteten per år är 1000 ton.

Följande järnkvaliteter tillverkas:

- Gråjärn
EN-GJL-200, EN-GJL-250, EN-GJL-300 och EN-GJL-350

- Segjärn
EN-GJS-400, EN-GJS-500 och EN-GJS-700

Formning av råsandsformar sker i en HWS HSP 2 formmaskin med en flaskstorlek av 820x650x280/280. Vikt max 200 kg.

På handformningssidan använder vi furan som formningsmetod, vår mixer har en kapacitet av 20 ton/tim.

Gjutflaskor finns i varierande storlekar.